Werkwijze

Er wordt gewerkt met een duidelijk projectplan, waarin o.a. doelen, randvoorwaarden, rollen en verantwoordelijkheden goed zijn vastgelegd. Samen met de opdrachtgever wordt gezocht naar werkbare oplossingen. Hierbij is het uitgangspunt: wat is er gewenst, wat is er mogelijk en wat is haalbaar binnen het gestelde budget en het tijdspad?
Uitgangspunt is een werkwijze waarbij niet alles van tevoren tot in detail wordt uitgezocht en vervolgens in dikke onleesbare rapporten wordt vastgelegd. Formatieve, tussentijdse evaluatie maakt altijd deel uit van deze werkwijze, zodat er tijdig bijgestuurd kan worden. Zo weet u zeker dat er een optimaal resultaat behaald wordt.

Kenmerkend is ook de opstelling op de werkvloer: er wordt altijd nauw contact gehouden met de mensen die daadwerkelijk gaan uitvoeren. Aan communicatie wordt daarom veel aandacht besteed. Daarbij is ook overdracht belangrijk. Als SchelVision een organisatie verlaat, wordt er iets achtergelaten waar men ook werkelijk zelf op verder kan bouwen.

SchelVision heeft een uitgebreid netwerk waardoor iedere eventueel benodigde expertise te leveren is.

Vanaf juni 2009 maakt SchelVision deel uit van De Kennismaatschap, een samenwerkingsverband van vijf deskundige en zeer ervaren professsionals. Hierdoor kunnen ook grotere projecten op het gebied van onderwijs en ICT uitgevoerd worden.