Publicaties

Een overzicht van publicaties.
 • Boektweepuntnul 200 (co-auteur)
  Omschrijving: BoekTweePuntNul is een boek waarin lezers, kort maar helder, geinformeerd worden over 200 Social Media- en web 2.0-applicaties en andere praktische webtools. De uitgave is tot stand gekomen op basis van co-creatie en crowdsourcing: maar liefst 200 expert-auteurs werkten aan BoekTweePuntNul mee. Deze editie verschijnt in oktober 2012. Marian Schelvis schreef het hoofdstuk over Box.
  Meer info...
 • Ontwerpend leren (2006)
  Omschrijving: artikel (samen met Paul de Maat geschreven) over ontwerpend leren voor de bovenbouw van het basisonderwijs, waarbij leerlingen zelf met behulp van ICT een product ontwerpen zoals een spel, een website, een puzzel of een presentatie.
  Meer info...
 • Digitale didactiek (2006)
  Omschrijving: artikel over een ander gebruik van ICT in het onderwijs, waarbij ICT zodanig is geintegreerd dat het een meerwaarde oplevert voor het onderwijs: de didactiek die daarbij hoort wordt digitale didactiek genoemd
  Meer info...
 • De school online (2004)
  Omschrijving: artikel met handreikingen voor het stapsgewijs opzetten van een goede en bruikbare website voor een basisschool. Aanvullend daarop heeft Marian Schelvis een aantal webartikelen geschreven voor het Praxis bulletin online.
  Meer info...
 • Schoolwebsite maken voor het primair onderwijs (Instruct 2003)
  Omschrijving: Boek geschreven door Marian Schelvis, bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het maken van een website voor een basisschool. Dit boek laat zien hoe men zelf een ontwerp van een schoolwebsite kan maken, en teksten en illustraties zo kan aanleveren dat de school alleen de bouw van de site hoeft uit te besteden. Via een aantal praktische opdrachten komt de website stap-voor-stap tot stand.
  Meer info...
 • Outlook 1998, 2000 en 2002 (Instruct)
  Omschrijving: Cursusboeken Outlook vooral gebruikt in het beroepsonderwijs, geschreven samen met John Hanswijk en Rob Schortemeijer.
  Meer info...